Με εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Δωρίδας κ. Σταύρος Πολίτης για τους δασικούς χάρτες προτείνει Μείωση κόστους, αύξηση χρονικού περιθωρίου και αγρονόμο


Ημερομηνία δημοσίευσης:01/04/2021

 Με εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Δωρίδας κ. Σταύρος Πολίτης για τους δασικούς χάρτες προτείνει

Μείωση κόστους, αύξηση χρονικού περιθωρίου και αγρονόμο

-Σε απόγνωση ιδιώτες που δεν έχουν τον πακτωλό χρημάτων που απαιτούνται για να καταθέσουν αντιρρήσεις.

 

Το απόλυτο μπάχαλο που προκάλεσαν οι δασικοί χάρτες φέρνοντας σε απόγνωση συμπολίτες μας που δεν δύνανται οικονομικά να ανταποκριθούν στα υψηλά ποσά που απαιτούνται για την κατέθεση αντιρρήσεων επιχειρεί να λύσει ο αντιδήμαρχος Δωρίδας κ. Σταύρος Πολίτης, ο οποίος εισηγείται την αύξηση της προθεσμίας για αντιρρήσεις, τη μείωση του τέλους και την πρόσληψη αγρονόμων.

Σε εισήγησή του αναφέρει τα εξής:

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΩΡΙΔΟΣ

 

ΘΕΜΑ: Ψήφισμα αναφορικά με τους δασικούς χάρτες.

 

     Πρόσφατα αναρτήθηκαν, οι δασικοί χάρτες του Νομού μας, οι οποίοι βέβαια περιλαμβάνουν και περιοχές του Δήμου μας. Η κατάρτιση των δασικών χαρτών αποτελεί γενικά ένα σοβαρό βήμα εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας, αλλά και της υποδομής για τη χώρα μας.

    Ήδη από την πρώτη επισκόπησή τους, δεκάδες συμπολίτες μας έχουν αρχίσει να διαπιστώνουν τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν, καθώς οι δασικοί χάρτες συνταγμένοι χωρίς αυτοψία, έχουν πολλές φορές θεωρήσει εσφαλμένα αγροτικές εκτάσεις (ιδίως με δενδρώδεις καλλιέργειες) ως δασικές, ενώ συχνότατα δεν έχουν λάβει υπ' όψιν τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις, άδειες οικοδομής κλπ. ή έχουν υποπέσει σε πρόδηλα σφάλματα χαρακτηρίζοντας αγρούς ως δασικές εκτάσεις.

      Ήδη και ενώ βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων - ενστάσεων από τους πολίτες, η οποία είναι 105 ημέρες για τους κατοίκους της Ελλάδας, πλέον 20 ημερών για τους διαμένοντες στην αλλοδαπή.

       Οι προθεσμίες που καθορίστηκαν είναι ασφυκτικές, δεδομένης της κατάστασης που δημιουργεί η πανδημία, με απαγόρευση μετακινήσεων, δυσχέρεια επικοινωνίας με υπηρεσίες κλπ. Ταυτοχρόνως οι διαδικασίες που προβλέπονται, είναι εξαιρετικά σύνθετες, αλλά και χρονοβόρες. Όλα αυτό έχουν ως αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος απομείωσης αξίας περιουσιών, να μην μπορούν να γίνουν δικαιοπραξίες ή να εκδοθούν οικοδομικές άδειες, να παγώνουν με άλλα λόγια διάφορες οικονομικές δραστηριότητες. Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί και η οικονομική επιβάρυνση με την μορφή παραβόλων, μετακινήσεων κ.λ.π. που συνιστά πρόβλημα στις σημερινές συνθήκες για πάρα πολλούς.

      Είναι αυτονόητο ότι τα προβλήματα αυτά πλήττουν κυρίως τους οικονομικά πιο αδύνατους συμπολίτες μας και εντείνονται για τις ιδιοκτησίες μικρής αξίας, ιδίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπου το κόστος των ενστάσεων μπορεί να υπερβαίνει και την ίδια την αξία του ακινήτου.

      Είναι ενδεικτικό ότι για την σύνταξη των αντιρρήσεων σε δασικούς χάρτες που έχουν γίνει σε άλλες περιοχές, το κόστος διαμορφώνεται από 300 έως 4000 ευρώ, που είναι απαγορευτικό για χιλιάδες αγρότες και εργαζόμενους που δεν έχουν αποταμιεύσεις, αλλά μόνο χρέη και αδυνατούν να πληρώσουν.

      Με την ανάρτηση των δασικών χαρτών δημιουργούνται προβλήματα με την αμφισβήτηση του χαρακτήρα των γεωργικών εκτάσεων οι οποίες ανέκαθεν έως και σήμερα καλλιεργούνται και λαμβάνουν ενισχύσεις και επιδοτήσεις . Ο διαφορετικός χαρακτηρισμός τους μπορεί να οδηγήσει στην πράξη ακόμη και σε μη δυνατότητα συνέχισης της γεωργικής καλλιέργειας, ή την μη επιλεξιμότητα με βάση την ΚΑΠ για εκτάσεις που βοσκίζονται , με αποτέλεσμα αγρότες να στερηθούν αγροτικό εισόδημα, αλλά και θα τους απαιτηθεί η επιστροφή των κάθε είδους ενισχύσεων – επιδοτήσεων , που έλαβαν στο παρελθόν.

      Πρακτικά, όλα τα παραπάνω  σημαίνουν ότι πολύ ιδιοκτήτες δεν θα αποφύγουν να μπουν στην διαδικασία των αντιρρήσεων για να χαρακτηρισθούν ως αγροτικές εκτάσεις, που στους δασικούς χάρτες εμφανίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις επειδή δασώθηκαν κυρίως λόγω εγκατάλειψης της καλλιέργειας.

    Με βάση τα παραπάνω, στηρίζοντας τους συμπολίτες μας και τον τόπο μας εν γένει, απαιτούμε :

 

Κατόπιν των ανωτέρω, στηρίζοντας τους συμπολίτες μας και τον τόπο μας εν γένει, απαιτούμε:

 

•Τη διόρθωση λαθών και παραλείψεων που αποτυπώνονται στους χάρτες (πρόδηλα σφάλματα), με την ενσωμάτωση όλων των πράξεων χαρακτηρισμού, δικαστικών αποφάσεων, πράξεων παραχώρησης, οικοδομικών αδειών, εκχερσώσεων που ενισχύθηκαν κατά το παρελθόν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, υφιστάμενο εθνικό, επαρχιακό και αγροτικό οδικό δίκτυο, παραλιακές εκτάσεις κ.α. χωρίς επιβάρυνση των ενδιαφερομένων.

•Την προετοιμασία από την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων (ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη εξαγγελθεί) ώστε:

να ενσωματωθούν στους δασικούς χάρτες καλλιεργούμενες εκτάσεις καταχωρημένες στο ελαιοκομικό μητρώο, το αμπελουργικό μητρώο, τη βάση δεδομένων του Ο.Σ.Δ.Ε. καθώς και δασωμένοι αγροί (με χαρακτηρισμό ΑΔ) και εκχερσώσεις (με χαρακτηρισμό ΔΑ) χωρίς την προϋπόθεση ύπαρξης διοικητικών πράξεων, θεωρώντας ως πρόδηλο λάθος άλλο χαρακτηρισμό για αυτές πλην του αγροτικού,το Ελληνικό δημόσιο να μην εγείρει αξιώσεις σε καμία έκταση ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού, πέραν ειδικών περιπτώσεων όπως Εθνικά Πάρκα, απαλλοτριωμένες εκτάσεις, δημόσια κτήματα με τίτλους κυριότητας, οι οποίες περιπτώσεις θα καθορίζονται εκ των προτέρων, να προστατευτούν αναγνωρισμένα δικαιώματα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους, που αφορούν χρηματοδοτήσεις, ένταξη σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα και να διασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστεί το καθεστώς των αγροτικών επιδοτήσεων

•Τη χρονική διεύρυνση της αποκλειστικής προθεσμίας κατάθεσης των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα προετοιμασίας και ουσιαστικής τεκμηρίωσης των αντιρρήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

•Τη δραστική μείωση του οριζόμενου ειδικού τέλους για το παραδεκτό κατάθεσης των αντιρρήσεων.

•Την  στελέχωση των Δήμων με Αγρονόμο –τοπογράφο μηχανικό  ως την πλέον ενδεδειγμένη  και επιστημονικά καταρτισμένη ειδικότητα για την υποστήριξη της διαδικασίας ενστάσεων, συνολικά των ενδιαφερόμενων πολιτών και του Δήμου.

Ο Εισηγητής

Πολίτης Κ. Σταύρος

Αντιδήμαρχος περιβάλλοντος  

 
EAΣ: Σημαντική ανακοίνωση για το ΟΣΔΕ
Ν.Λουπάκος: "Απαλλάσονται από τα τέλη οι επιχειρήσεις λόγω πανδημίας" Αναλυτικά η διαδικασία
Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της αύξησης των κρουσμάτων covid-19


weather

ΓΚΑΛΟΠ

Ποιο από τα παρακάτω μέλη της Δημοτικής Αρχής Δ.Δελφών θεωρείτε πιο αποτελεσματικό;


         
         
 
 
Υλοποίηση με το ecs Econtent Systems